തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ കാണേണ്ടിവന്ന ഹൃദയംപൊട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ച്ചയുടെ ഓര്‍മ്മകളാണ് ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്… ഞാന്‍ എന്റെ ഭർത്താവ് സന്തോഷിനും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ (KCHR) ലൈബ്രെറിയൻ മാത്യുവിനുമോപ്പം നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ വച്ചു KCHR നടത്തുന്ന എക്സിബിഷനുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും ഡല്‍ഹിക്ക്...
Continue Reading »